Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

viernes, 19 de enero de 2018

Els Santuaris a l'Església

Ara farà un any que el Papa publicà un document sobre els santuaris a l'Església. Creim que mereixia més ressonància de la que tingué. Vet aquí un comentari per tal que no caigui en l'oblit un any després.

Un document del Papa datat l’onze de febrer de l'any passat potser no ha tingut to el ressò que mereixia. Recorda aquest escrit (motu proprio) els beneficis que els Santuaris ofereixen als pelegrins i el lloc privilegiat que cal atorgar-los. A continuació, un breu comentari. 

En primer lloc considera que el santuari és un lloc molt adient per viure la bella tradició de la pregària, de la confiança i misericòrdia en Déu. Però no en abstracte, sinó de manera inculturada, és a dir, segons el tarannà dels fidels que el visiten. Les característiques de l’edifici, la fesomia de la imatge venerada, la natura que circumda el lloc i el record dels esdeveniments que hi han viscut els avantpassats fan possible, en efecte, que el semblant de Déu, el de la Verge o d’algun sant es presentin amb una rostre familiar. 

Des dels inicis del cristianisme hi ha hagut creients que han volgut visitar els llocs on va viure Jesús i la tomba on va ser enterrat. Més endavant altres llocs s’han popularitzat per la vinculació amb els apòstols o sants de reconeguda fama. Al llarg dels segles la pietat popular ha fet que determinats llocs —per diferents circumstàncies— parlin amb eloqüència de la Mare de Déu o d’algun sant. 


Els Santuaris segueixen sent avui dia per a molts cristians senzills el lloc on gravita en bona part el sentit de la seva existència creient. Hi experimenten la tendresa de la Mare de Déu o la proximitat d’algun sant. La seva experiència espiritual no ha de ser devaluada. De fet hi ha Santuaris que han plasmat la identitat de generacions senceres. Tot sovint el santuari esdevé icona de la llengua, la cultura, les costums més pregones i pròpies d’un poble. 

A nombrosos Santuaris hi va una gran afluència de pelegrins, hi tenen lloc fortes experiències espirituals, s’hi ofereixen celebracions litúrgiques adients. Si completem aquests fenòmens amb la bellesa de la natura que sovint els envolta, aleshores esdevenen una gran oportunitat de cara a l’evangelització. 

Cert que el nostre món està en crisi pel que fa a la fe. Tanmateix els Santuaris encara són percebuts per molta gent com uns espais sagrats on trobar-hi descans, silenci i contemplació. Coses ben necessàries en una societat que es mou frenèticament al nostre entorn. 

L’Església té bàsicament dos instruments per atendre el feligrès: la parròquia i el santuari, endemés d’altres medis i maneres. Però no és infreqüent que el creient es senti més lliure i menys observat en el santuari. I que la seva religió sigui un poc atípica, que no tengui massa en compte una rígida ortodòxia. Aleshores la parròquia se li fa estreta, li resulta incòmode. 

Per descomptat que en el santuari s’obren les portes als malalts, discapacitats, pobres, marginats, refugiats i immigrants. És ben probable que per aquestes persones el santuari els sembli més apropiat que la parròquia. 


Val la pena ressaltar el concepte de “Via pulcritudinis” al qual es refereix el text. El Consell Pontifici de la cultura l’explica així: 
En aquesta perspectiva, la Via pulchritudinis es presenta com un itinerari privilegiat per arribar a molts que experimenten grans dificultats per acollir l'ensenyament, sobretot moral, de l'Església. Amb massa freqüència, en aquests últims decennis, la veritat s'ha ressentit de la instrumentalització a què l'han sotmès les ideologies i la bondat s'ha vist reduïda a la seva dimensió horitzontal, a mer acte social, com si la caritat cap al proïsme pogués viure sense extreure la seva pròpia força de Déu. El relativisme, que troba en el pensament feble una de les seves expressions més clares, contribueix, d'altra banda, a dificultar un debat autèntic, seriós i raonable. 
La Via de la bellesa, a partir de l'experiència simple de la trobada amb la bellesa que suscita admiració, pot obrir el camí a la recerca de Déu i disposar el cor i la ment a la trobada amb Crist, Bellesa de la santedat encarnada, oferta per Déu als homes pares la seva salvació. Aquesta bellesa segueix convidant avui als Agustins del nostre temps, cercadors incansables d'amor, de veritat i de bellesa, a elevar-se des la bellesa sensible a la Bellesa eterna i a descobrir amb fervor al Déu sant, artífex de tota bellesa. 
Tenint en compte tot això està clar que els Santuaris estan cridats a jugar un paper de relleu en la nova evangelització i que l’Església ha de valorar la seva funció. En conseqüència el Papa creu que serà positiu transferir les competències que sobre el santuari tenia la Congregació per al clergat al Consell Pontifici per a la promoció de la nova evangelització.      
                                                                                                              Manuel Soler Palà, msscc

miércoles, 3 de enero de 2018

Crònica del desembre 2017

Lluc dia a dia / Ramon Ballester Vives, msscc

1. Entram en aquest mes nadalenc amb molt de fred. La nit passada el termòmetre marcava -1º.

2. El Santuari roman blanc, el grossor de la neu és de 20cm.


Organitzat per l'APIMA de l'Escolania i  l'Associació d'antics Blauets es celebra al Restaurant Binicomprat el ja  tradicional sopar de Nadal a benefici del Blauets. Una convocatòria que aplega 535 assistents. L'acte consta d'un animat Concert de l'Escolania  i el lliurament del guardó Blau d’Or al prestigiós pianista i antic blauet Andreu Riera, a més d'un bon sopar.


El P. Antoni Fernández va llegir un parlament del P. Ricard Janer recordant algunes notes històriques del guardonat i en especial el seu currículum musical. La trajectòria musical com a pianista és molt extensa i difícil de resumir. Ha guanyat importants concursos nacionals i internacionals i ha realitzat concerts pràcticament a tot Espanya i a molts països d'Europa, a Amèrica i fins tot a Austràlia. Actualment és professor titular del Conservatori de Música de les Illes Balears i ha estat guardonat amb diferents premis, inclòs el del seu poble de Manacor.


Andreu Riera sempre ha valorat i destacat la formació que rebé a l'Escolania de Lluc i sempre que el Santuari ha programat un esdeveniment musical i li ha demanat la seva col·laboració sempre ha respost de manera prompta i gratuïta, amb l' humilitat i simpatia que el caracteritzen.
Enhorabona! Que la Mare de Déu de Lluc protegeixi l' antic blauet  baix del seu "mantell blau".

4. Visita la Mare de Déu i celebra l'Eucaristia el P. Fernando Alós, Provincial d'Espanya i França de l'Institut Verb Encarnat (I.V.E.).
Reunió del Patronat de la Fundació Santuari de Lluc. A les 12:00 es va reunir el Patronat  de la Fundació Santuari de Lluc en sessió ordinària per tal d'aprovar l'exercici econòmic de l'any 2017 i el pressupost de l'any 2018.
Després de la lectura de l'acta anterior es procedí a l'admissió del nous membres del Patronat : el President degà del Capítol de La Seu Mn. Teodor Suau, el Delegat dels Missioners dels Sagrats Cors P. Hippolyte Voka i el Batle de Palma, Antoni Noguera.
El Bisbe Mons. Sebastià Taltavull ja es va donar per admès amb l'acceptació que va fer al seu dia com a Administrador Apostòlic de Mallorca.
A part dels altres membres del Patronat hi assistiren el P. Gaspar Alemany delegat del Superior General i el P. Antonio Fernández, com a tècnic.
Al torn obert de la paraula, el Patró President del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, manifestà que el procés de restauració del 4t. Misteri del Rosari de la Via Monumental de Lluc ja està en marxa. L'arquitecte  Tolo Pons presentà un projecte d'estabilització per tal de procedir a un anàlisi del subsòl per determinar el sistema de rehabilitació (enderrocar i tornar construir o per medi d'altres tècniques possibles evitar l'enderrocament). Les subvencions necessàries s'incorporaran al fons de la Fundació, per tal d'evitar una burocràcia excessiva. A les 12:45 es donà per acabada la reunió.

6. El P. Manuel Soler dóna la benvinguda i celebra la Missa a 200 components del grup "Gent Gran de Santa Maria", part d'ells han format una coral que anima la celebració, a més de fer les lectures i les pregàries.

8. Festa de la Puríssima. Aquesta nit hem estat a -2º. Encara queden restes de neu a les teulades i recons a l'entorn del Santuari. Una gentada puja a Lluc; també venen els Blauets de les seves mini-vacances per a solemnitzar l'Ofici; entre els participants Salvador López Soler, de València, que ha vingut a celebrar el més de 50 anys de la  seva Primera Comunió al Santuari.

9. El Bisbe Mons. Sebastià Taltavull puja a Lluc juntament amb representants dels moviments seglars de la Diòcesi. En totals són una setantena.
A la Basílica el Bisbe  fa una llarga pregària a la Mare de Déu posant  baix la seva protecció la tasca pastoral. Es canta la Salve gregoriana, es recita la pregària litúrgica i es canta l'Ave Maria de  Lluc. El P. Ricard Janer, Prior, diu unes paraules de benvinguda al Bisbe i als presents.
Acabada la pregària els convidats han passat a Sa Fonda compartint el dinar en un bon clima d'amistat.

10. A la Missa de les 12:30 que celebra el P. Antoni Fernàndez hi canta la Coral de l'Associació d'Advocats de les Illes Balears.

11. Avui, després d'un temps de preparació acadèmica, musical i coral, s'incorporen a l’Escolania de Lluc, i completen el grup d'infants que formaran part del cor més antic de Mallorca durant aquest curs 2017-2018 els següents alumnes: Josep Carreras Muñoz, d'Ariany; Jaume Radó Aguiló, de Caimari i Pau Amengual Figuerola, de Llubí. A tots ells, enhorabona!

15. Aquest vespre Concert de l'Escolania a l'església de Santa Maria la Major, d'Inca amb un repertori on predominen les cançons nadalenques. És un acte organitzat per la Fundació Cultural Es Convent.


16. Seguint amb les trobades del Bisbe  amb els diversos agents de pastoral de la Diòcesi, avui són convocats els instituts i ordres de  vida consagrada.
A les 12:30 els assistents cantaren la Salve acompanyats a l'orgue pel P. Manuel estant absents els Blauets. El Bisbe feu una sentida pregària a la Mare de Déu i valorà el testimoni de vida i el compromís pastoral de les religioses i religiosos. Presentà el recentment anomenat Vicari Episcopal de la Vida Religiosa, el felipó P. Antoni Canyelles.
El P. Ricard Janer feu esment de les tres ocasions en que el Bisbe a l'inici del seu ministeri ha convocat a pregar amb ell a la Mare de Déu de Lluc als agents de pastoral més destacats.
També feu un parlament Sor Elisa Garcia, Presidenta de la CONFER de Mallorca, oferint la bona disponibilitat dels diversos carismes de la vida consagrada.


Dinar a Sa Fonda que, malgrat que els cuiners només havien preparat dinar per uns 120 comensals  davant els més de 200 assistents aconseguiren de sobreposar-se a la situació amb èxit.

17. Avui l'Associació Esportiva del Col·legí de la Salle de Palma celebra a Lluc la seva jornada anual  participant alumnes i professors a l'Ofici, fent les pregàries i oferint el pa i el vi juntament amb un gran ram de flors, una pilota i un banderí de l'associació.  Després anaren a l'Acolliment del Centenari per compartir el dinar i la festa.
Acte seguit el grup de Música de Cambra de l'Escolania oferí un breu concert que fou molt valorat i aplaudit. El dirigí la professora Mª Rosa Cardona  Bonet que, per cert, deixa l’Escolania per fer feina a altres llocs.
Benedicció d'una imatge de la Mare de Déu de Lluc a la Parròquia de Sant Llàtzer al Pla de Na Tesa. Aquest diumenge, a la Parròquia del Pla de Na Tesa, amb motiu de la festa de St. Llàtzer es va beneir i col·locar una imatge de la Mare de Déu de Lluc que els feligresos amb les seves aportacions havien fet possible.
Del Santuari hi acudí el P. Gaspar Alemany que presidí l' Eucaristia que concelebrà el rector Mn. Francesc Carmona i Mn. Guillem Rosselló, rector de Son Ferriol.
Enguany la festa de St. Llàtzer va coincidir amb la fira de la llet d'ametla del Pla de Na Tesa, amb el patrocini de l'Ajuntament de Marratxí.

21. Concert solidari de l'Escolania de Lluc amb la Capella Mallorquina a favor de l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears "Gaspar Hauser" organitzat per la Fundació Sa Nostra a l'Església de Santa Eulàlia de Palma.

23. A les 17.00 Bastanta gent acudeix a l'assaig general de les Matines. Una prometedora mostra del que serà la part musical de la Litúrgia de la Nit de Nadal. A les 20:30 Es  presenta dins  el grup de cambra de l'Escolania  el Quartet de Cambra Rubatto que ofereix un bon i aplaudit concert.

24. Després de l'Ofici del IV Diumenge d'Advent, es commemora el 118 aniversari de la Mort del P. Joaquim Rosselló, Fundador de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors i Prior del Santuari de Lluc. Es diposita una corona de llorer al peu del seu monument al jardí de la Magnòlia mentre es fa memòria del seu testament espiritual i es canten els Goigs de la Congregació.


Les Matines de Lluc. Amb una basílica plena de gent que volia gaudir el Misteri d'aquesta Nit de Nadal, a les 22:00 començaren les Matines. L'Escolania i la Comunitat aconseguiren fer-les viure des del goig d'una fe viva i  memorable. Res millor que recordar les paraules de l'antic blauet i il·lustre acadèmic Llorenç Riber: Persevera eternament el misteri fràgil d'una Mare Verge i d'un Déu Infant, el plor del qual anuncia al món un goig molt gran i evangèlica: la pau als homes de bona voluntat, dins les ombres sagrades d'una nit en que els àngels sardanegen amb els pastors, i la Justícia dóna una  besada a la Pau, i el cel es confon amb la terra.
Enguany La Sibil.la fou Cecília Ilbert Figuerola. L'Àngel el cantà Marina Canals Vera.
La Calenda fou dita per Pau Amengual Figuerola.


31. Acabam l'any 2017 al cambril , prop de la Nostra Mare de Déu; confident de les nostres incoherències, esperances i pregàries. Ella ens ensenyarà, altra vegada, a acollir la Paraula del seu Fill en l'any nou de 2018. 

sábado, 23 de diciembre de 2017

Bon Nadal / Feliz Navidad / Merry Christmas / Joyeux Noël / Buon Natale

Els millors desitjos nadalencs per als lectors d'aquest blog. La fotografia reprodueix una poesia  que diu: "si ja no saps sentir-te pastoret, ni aturar-te a entendre el bell missatge, al menys tinguis coratge de seguir el teu camí amb el cor net.
El video ofereix la nadala "St. Josep s'aixeca a l'alba" interpretat per la coneguda cantant mallorquina Maria del Mar Bonet i acompanyada pel cor de l'Escolania de blauets de Lluc.


lunes, 4 de diciembre de 2017

Crònica de novembre 2017

Lluc dia a dia / Ramon Ballester Vives, msscc


1.Tots Sants amb els records i les pregàries  per aquells que, malgrat les dificultats, visqueren i viuen les benaventurances promeses. Després de l'Ofici, processó de l'Escolania, Comunitat i feligresos cap el petit cementeri on reposen les restes dels nostres germans, els qui, malgrat les afliccions, tenien el cor sincer fiats de la misericòrdia de Déu.
4. El P. Manuel Soler celebra el baptisme de Joan Sergi Mestre Marí, de Sineu, fill de Joan Mestre Amer i de Magali Marí Cano.
7. Passa uns dies amb la Comunitat el monjo de Montserrat, Dom Joan Mª Mayol convidat  a donar una conferència a la Jornada de Pastoral de Santuaris.
9. VIII Trobada de responsables dels Santuaris de Mallorca a Lluc. Comença amb una pregària que ha preparat Mn. Llorenç Lladó. A continuació el P. Joan Mª Mayol, osb. Rector del Santuari de Montserrat, exposa la ponència sobre el document "Sanctuarium in Ecclesia" que destaca el Santuari en la varietat de les seves formes com una oportunitat per a l'evangelització en el nostre temps ; lloc privilegiat per a la conversió i un suport  pel camí habitual de la comunitat cristiana. L’Església  ha de valorar pastoralment  les peregrinacions en aquests llocs de devoció.

Grup de la trobada de santuaris a Lluc.
El P. Manuel Soler, va fer una comunicació sobre el fenomen del Turisme Religiós, fent menció de la gran varietat de visitants als Santuaris (catòlics compromesos, no catòlics, ateus, escèptics, amants de l'art, etc.) i el lloc que ocupen. Aquest tipus de turisme augmenta en els països més desenvolupats; els estudis conclouen que un 20% del turisme mundial es pot qualificar de religiós. Tenint en compte les motivacions diferents dels visitants adequar els serveis que cal oferir.
Els participants assistiren a la Salve dels Blauets i, després d'un dinar de germanor a Sa Fonda, hi va haver una posada en comú, precs i preguntes i un animat diàleg. Pregària final i comiat.
El mateix dia, visita d'una grup d'estudiants de l'Escola de Turisme de la Universitat "Leeds Beckett" que mostraren interès per a conèixer d’a prop com hem desenvolupat Lluc i el seu entorn com a destinació turística.
El P. Ricard Janer els donà la benvinguda i explicà el Santuari i Escolania en el seu context històric/religiós i Juan Antonio Amengual els parlà de com el Santuari ha esdevingut com a producte de turisme religiós, cultural i esportiu.

Assistiren a la projecció del vídeo "Cor de Mallorca", a la Salve de l'Escolania  i dinaren al restaurant Sa Font Coberta. Prometeren repetir la visita l'any vinent.
12. Aquest diumenge a Lluc hi destacam tres grups diversos: A la Placeta del Lledoner s'hi concentren components del Club de Motos Antigues "Es Siurell" de Marratxí.
A l'Acolliment del Centenari es celebra la Diada BIM de Linedance Balear (Ball en línia). Prop de mil persones de distintes edats se citen per ballar de les quals unes 400 s'avancen a la resta per a gaudir d'un bon arròs brut.
Hi hagué tallers de coreografia per aprendre nous balls. Ballaren dues hores i mitja dirigits per monitors que marcaven el ritme i la sincronització.
Finalment, un grup de 10 persones de La Real (Palma) empren una sala i la Capella per viure un dia de recés espiritual, que acaben amb la Missa de les 17:00.
13. Després d'un temps de preparació vocal i acadèmica, sis blauets s'incorporen avui a cantar amb l’Escolania per primera vegada. Són: Carla Garzón Portillo, d'Inca; Marta Garzón Portillo, d'Inca (dues germanes filles d'Irene Portillo, cuinera de la Comunitat i Escolania); Ivan Degregorio Gabrielli, de Campanet; Carme Segura Linares, de Vilafranca; Ada Cuquerella Lleó, de Santanyí i Maria Sbai Fiol, de Pollença. Enhorabona sia!
Per raons de salut i proximitat mèdica, el P. Joan Arbona Colom ha estat destinat a la Comunitat de Sant Honorat.
Els PP. Hippolite Voka i Miquel Mascaró tenen una xerrada a l'Escolania sobre la dimensió missionera de la Congregació dels MM. dels Sagrats Cors fent memòria de la celebració del 50 aniversari de la fundació a Rwanda.
15. Visita guiada de l'Escolania a S'Albufera per a conèixer la seva  fauna i la flora i valorar la  importància ecològica.
16. Pelegrinatge d'un grup de la Tercera de Son Servera. Després de venerar la Mare de Déu participen de l'Eucaristia del migdia i assisteixen a la Salve dels Blauets.
17. Després de la pertinent preparació, Francesc Socias Arrom, de Sineu avui s'incorpora a l'Escolania per cantar-hi per primera vegada. Felicitacions.
Visita d'un grup de 50 alumnes del Centre Educatiu Joan XXIII d'Inca  que passen una jornada al Santuari. Assisteixen a la Salve dels Blauets.
21. Venen des de Santanyí a visitar la Mare de Déu un grup de 50 persones de l'associació "Mestresses de Casa". Participen a la Missa del migdia fent les lectures i les pregàries. Després assisteixen a la Salve dels Blauets.
23. Amb ocasió de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, l'Escolania va rebre una classe magistral de l'artista Guillem Crespí, pintor i escultor, sobre la fusió de l'art amb la música  com un valor més a considerar.

24.  Un nombrós grup d'alumnes de 3er. i 4t. d' Educació Primària del Col·legi Verge del Carme de Palma passen una jornada a Lluc. Van a venerar la Mare de Déu al cambril i després assisteixen a la Salve dels Blauets.
25. Els PP. Ricard Janer, Antonio Fernández i Gaspar Alemany van a La Seu a la  solemne presa de possessió del fins ara Administrador Apostòlic, Mons. Sebastià Taltavull com a Bisbe de Mallorca. També hi participa l'Escolania en els cants litúrgics. Com a cant final  s'entonà "Dins el cor de la muntanya".
26. Al dia següent de la solemne Recepció i Missa en l'inici del Ministeri Episcopal de Mons. Sebastià Taltavull a La Seu, ha volgut fer la primera visita al Santuari per demanar la protecció de la Mare de Déu de Lluc.

Va pujar  acompanyat  de Mons. Antoni Vadell, Bisbe Auxiliar de Barcelona i de la seva mare i familiars. Rebé la benvinguda cordial del P. Prior i, després, presidí la Concelebració Eucarística de la litúrgia de Jesucrist Rei. Va insistir en estimar a Jesús, sentir-nos estimats per Ell i estimar als germans com Ell ens va estimar, vivint la caritat fraterna, a dialogar segons els signes del temps, "amb especial atenció envers els més pobres i exclosos, per tal que, a través nostre, arribi a tots la força viva del seu amor". Va quedar a dinar amb els familiars i amics compartint la taula amb alegria i cordialitat. A la Celebració hi va participar  també la peregrinació anual de l’associació "Gent Gran de La Soledat" de Palma.
28. A les 11:30 el P. Manuel Soler dóna la benvinguda i celebra la Missa a un grup de l'associació "Gent Gran de Montuïri".
30. Mons. Sebastià Taltavull  puja al Santuari per posar el seu ministeri baix la protecció  de la Mare de Déu. Té una reunió amb el nou Consell Episcopal que l'ajudarà en el seu govern i activitats pastorals; després passen a la basílica on esperen  una setantena de preveres i diaques per secundar una bella pregària, evangèlica i compromesa composta i dita pel mateix Bisbe. Acte seguit l'Escolania canta la Salve  i l'Ave Maria de Lluc.
Continua la trobada fraternal amb un dinar compartit a Sa Fonda.


sábado, 18 de noviembre de 2017

Història de la Bella Dona esculpida en pedra

Francisca Llabrés
Escultora, autora de l’obra escultòrica ¨La Bella Dona”,
cedida al Santuari de Lluc el dia 4 de setembre de 2011

El salt de la Bella Dona era aturada obligatòria abans d’arribar al Santuari en la nostra visita anual, com feien molts de mallorquins almanco un pic a l’any, una tradició que encara avui en dia segueix viva. Els meus primers records de la llegenda de la Bella Dona m’acompanyen des de la més tendra infantesa.

Cada any, amb els meus pares, fèiem una visita al Santuari de Lluc. I, com un ritu, sempre es repetia la mateixa història, després d’un revolt molt tancat arribàvem a la bretxa nova i, just passada aquesta, hi havia un petit aparcament on aturàvem per descansar de tanta volta. Així, any rere any, mentre descansàvem en aquella mena de mirador, des d’on es contemplava un sobrecollidor paisatge muntanyós, amb un gran penyal al nostre costat i als nostres peus, encaixonat entre roques, el torrent des Guix, els pares ens contaven la llegenda de la Bella Dona, que segons deien hi havia succeït en aquell indret. Encara que no l’entenia massa bé, sempre m’impactava per igual, i en arribar a Lluc i visitar la Mare de Déu, cercava on era aquella dona que havia estat llançada al fons del penya-segat i on podia estar amagat el seu assassí. 

Amb el pas del temps em vaig anar oblidant de la llegenda, però anys més tard, ja com a dona adulta, el destí em va dur de bell nou al Santuari de Lluc. M’hi vaig apropar com a escultora i com a dona, volent aportar una altra versió més real de la llegenda. Esculpint una dona com sempre havia pensat que devia haver quedat aquella infeliç dona estimbada entre les roques del fons del precipici. Del record d’aquella llegenda, que no comprenia massa bé quan era nina, va sorgir, a través de la meva obra, l’escultura la Bella Dona, utilitzant una pedra del mateix Santuari de Lluc. Un dia, passejant pel jardí botànic del Santuari, vaig veure una pedra que per la mida i textura em va cridar l’atenció, i els pares Missioners dels Sagrats Cors que regenten el Santuari la posaren a la meva disposició.

La Bella Dona, esculpida en pedra, simbolitza l’abús i la violència contra la dona. No és una dona engalanada amb bells vestits i teles blanques. No, no era aquesta la realitat de les dones maltractades en el passat ni ara; l’escultura representa una dona ferida físicament, ultratjada i humiliada per l’home. No la vaig esculpir com ens conta la llegenda, sinó com una dona vexada per la desraó, desventurada, amb el seu vestit trencat i mostrant les seves ferides. L’escultura de la Bella Dona mostra els meus sentiments durant el procés d’esculpir-la, les seves ferides i desventures sofertes. Volia donar a les dones que encara són nines l’opció, quan els expliquin aquesta mateixa història, de conèixer altres possibles versions, algunes més reals, i el significat del que és la violència de gènere. 

En el Santuari de Lluc roman la nostra Bella Dona esculpida en pedra, prop de la Verge. La podeu veure al replà de l’escala que va al Museu al costat de la porta de l’església, acollida al Santuari, llar de la nostra Mare de Déu, sempre protectora de totes les dones.

La Bella Dona, de la llegenda medieval, es troba amb la complicitat de la Mare de Déu, la qual permet canviar el final de la història. És per això que aquesta obra ens convida també a invocar aquella imatge de Maria, aquell discurs religiós que ens permet a les dones avançar, aixecar-nos, alliberar-nos de les traves que vol mantenir el patriarcat polític, social i religiós (Paraules de Rosa Cursach en l’acte de lliurament de l’obra al Santuari de Lluc).

Cal ensenyar a les noves generacions la necessària igualtat entre totes les persones i respectar sempre els altres. És necessari el coneixement i l’aprenentatge des de l’etapa infantil del que és la violència sexista. Perquè sàpiguen apartar de la societat aquest mal, que enfonsa les seves arrels en l’anomenat sistema patriarcal, sistema imposat pels homes des dels inicis de la civilització. 

Per ser la primera dona maltractada de què es té coneixement a Mallorca, l’escultura que la representa s’ha convertit en un símbol per a moltes de nosaltres, que lluitem per la igualtat de les dones i contra la violència de gènere.

El Salt de la Bella Dona. Una llegenda ben actual.
Moixonia Editorial (Palma 2016), pp. 78-81

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Crònica d'octubre 2017

Lluc dia a dia / Ramon Ballester Vives, msscc


1Entram ben de ple en el temps de tardor: un dia gris. La pluja i un sol benvolent han començat a desvetllar les gírgoles que comencen a sortir  fent de precursores dels desitjats esclata-sangs i picornells.

A les 10:00 el P. Miquel Mascaró  celebra l'Eucaristia i el baptisme  d'Andreu Genestra i d'Àfrica Càceres Forteza.

A les 11:00  el P. Antoni Fernández  celebra l'Ofici amb la participació d'un nombrós grup de  la Confraria de la Setmana Santa Nostra Senyora de l'Esperança i la Pau de Palma.

5. Un ex-vot de  Rússia. Avui un turista vingut de Rússia ha complit l'encàrrec de fer l'ofrena d'un ex-vot que representa , en versió naïf, la pintura d'una Mare de Déu de Lluc envoltada de flors sobre la façana de la basílica, amb una cigonya que du al bec un paquet amb un infantó,  just devora. Tota la resta, carretera de voltes per pujar al Santuari...

Segons han contat: una dona que feia estona que demanava un infant i no arribava, fent turisme a Lluc, va entrar al Cambril  i va pregar el que duia al cor, tenir un fill. Arribada a ca seva es va adonar que esperava amb alegria que ja esperava un infant. Agraïda ha enviat aquest ex-vot pel favor rebut de la Mare de Déu de Lluc. El quadret té dues inscripcions; una a dalt a l'esquerra que diu con gratitud de corazón puro de Rusia , el de la dreta està en cirílic.

Visita de Mn Pere Fiol i de Mn . Gabriel Ramis amb un carmelita prevere, postulador de la causa de beatificació de Sor Clara Andreu.

6. Passen una jornada a Lluc alumnes i professors del Col·legí Jesús Maria de Palma; des d'infants de 5 anys fins a Primària i E.S.O.

7. Des de  les 8:00 el grup Reina de la Pau prega davant el Santíssim exposat a la Capella fins a l'hora de la Missa del migdia. L'aten el P.. Manuel Soler.

XXIII Fira de la Serra de Tramuntana. A les 11:00 inauguració de la Fira per les autoritats locals. A destacar els productes fets a mà i els típics de la Serra, una Marató fotogràfica, una visita guiada per l'entorn del Santuari i, a les 16:00 la projecció  del documental L'obra d'un gegant. La Serra de Tramuntana.

Peregrinació des de Segòvia. Després de visitar el sepulcre de Sant Alonso Rodríguez a l’Església de Montission de Palma, ve al Santuari a venerar la Mare de Déu un grup de 45  peregrins de la Diòcesi de Segòvia, en el IV Centenari de la mort del Sant. Tenen una Eucaristia a la Basílica amb cinc preveres concelebrants.

8. A les 11:00 Ofici amb la participació de la peregrinació anual de la Confraria de la Mare de Déu de Lluc de Calvià. Presideix l'Eucaristia el P. Ricard Janer  i concelebra Mn. Antoni Mercant, Rector de la Parròquia de Calvià.

També hi és present un grup de Germanes de la Caritat de Santa Maria, acompanyant una d'elles pels seus 50  anys de professió religiosa. Segueixen les activitats de la Fira de la Serra de Tramuntana: A les 12:00  Petit concert de l'Escolania de Lluc al pati de jocs. Un bon grup de persones agraeix aquest regal dels Blauets amb molts d'aplaudiments. A les 12:45 Mostra de ball de bot per l'Agrupació Aires de Tramuntana de Selva a la Plaça dels Peregrins, amb la tradició històrica de la seva qualitat artística. 

A les 13:15 a la sala de la Santa Figura projecció del documental L'Escolania de Lluc. 500 anys de història. A les 13:45 Taller d'herbes de tardor impartit per Toni Vives. Acaba  la jornada amb la projecció de les fotografies dels participants de la Marató fotogràfica i el lliurement de premis als guanyadors, així com als premiats del concurs de pintura en viu.

14. A la Missa de les 12:45 el P. Manuel Soler celebra el baptisme  del nin Gregori fill de Josep Balaguer  i de Maria Orfi, domiciliats a Inca.

15. A l'Ofici de les 11:00 hi concelebra el prevere benedictí de Corea Yongky un.in O.S.B. del Monestir de Rabanal del Camino (León) que està passant uns dies de vacances i visita el Santuari.

La família Payeras Alorda, de Sa Pobla, puja i baixa a peu des de Caimari a Lluc i viceversa, per donar gràciesa la Mare de Déu per un favor rebut.

18. El diari Última Hora publica un reportatge sobre la històrica peregrinació de Lluc a Santiago que protagonitzaren ara farà 70 anys  uns 700 mallorquins —la majoria joves— portant una imatge de la Mare de Déu de Lluc. El P. Ricard Janer mostra retalls de premsa que es guarden a l'arxiu, amb fotografies i cròniques que descriuen aquell esdeveniment memorable.


S'està projectant una nova peregrinació pel 28 d'abril del proper 2018 que esdevindria commemorativa amb l'organització i medis dels Rotaris de Mallorca, Rotaract i Camí de Santiago amb Jaume Alemany.

20. Participen a la Missa del Migdia un grup dels Cursets de Cristiandat de Palma i un altre grup de Pòrtol. Després assisteixen a la Salve dels Blauets.

L'Escolania baixa a Caimari per donar un concert a l’Església Vella on un grup qualificat fa una mostra de cultura gastronòmica.

21. A les 11:00 el P. Manuel Soler celebra el baptisme de Marta Bosch Garrido, d'Inca, filla d'Antoni Bosch Martorell i de Maria Erika Garrido López

22.  Diumenge amb molta gent al Santuari. El P. Gaspar Alemany presideix l'Ofici de les 11:00 amb els concelebrants Mn. Paco Carmona, Rector de la Parròquia de Pla de Na Tesa i Mn Eusebi Capel, Rector de Verge de Lluc i Mare de Déu del Roser. Grups que hi participen: Pelegrins de Mancor de la Vall, molts d'ells pugen a peu. Grup de Gent Gran del Camp Redó (Palma) en els 20 anys de la seva fundació. Grups de les Parròquies de Verge de Lluc, de la Mare de Déu del Roser  i de Pla de Na Tesa Palma.

Balladors de Mancor de la Vall fan un vistós ball de l'oferta i son molt els rams de flors i esplèndida la col·lecta a favor del Domund. Celebren els 44 anys de matrimoni els vesins del Monestir de La Real, Antoni Aguiló i Antònia Sabater. A l' Acolliment del Centenari gustoses paelles per un dinar de germanor .

26.Visita a l'Escolania de Lluc de Martí March, Conseller d' Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. Ve acompanyat de Jaume Ribas, Director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Pons, Inspector del Centre i Rosa Campomar, cap de premsa de la Conselleria d'Educació i Universitat.


Són rebuts amb la benvinguda del P. Ricard Janer, Prior i Ricard Terrades, Director Musical. A continuació tenen un acte-trobada amb els alumnes i professors  del Col·legi, amb una breu intervenció del Sr. Martí March. Després assistiren a la Salve i petit concert dels Blauets.


Foren convidats a dinar a l'antic refetor de la Comunitat i al final el P. Prior va agrair les gestions de la Conselleria a favor del Col·legi com a escola concertada. El Conseller va respondre que seguirien col·laborant amb aquesta institució històrica i cultural tan valorada a Mallorca.

28. Camí de Lluc. La fundació Educació per la Vida presenta una col·lecció de llibres-guia i una web amb detallada informació sobre itineraris ancestrals  per a recórrer a peu des de 34 municipis un camí cap a Lluc. Segons el seu president és un projecte de turisme interior, descobrir la illa per descobrir-te a tu mateix. La meta és Lluc, un punt emblemàtic en l'imaginari espiritual de Mallorca. Tenen el suport del Consell de Mallorca.

29. Participen de l'Ofici de les 11:00 un bon grup de l'associació Es Cap de Bou de Costitx que fan la seva peregrinació anual; també uns col·laboradors —benefactors de la Procura de Missions dels MM. Sagrats Cors— vinguts des de Córdoba (Andalusia) Presideix l'Eucaristia el P. Antonio Fernández i concelebren els PP. Emilio Velasco, Sup. Gral. i Miquel Mascaró, Procurador de Missions.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Les franciscanes a Lluc: un ressò de les muntanyes

Amb motiu de la sortida de Lluc de les monges franciscanes hem demanat un article a la Congregació per tal que quedàs constància d'algunes dates relatives a la seva tasca i també del sentit que ha tengut la seva feina, així com l'acceptació de l'entorn. 
Un nombrós grup de monges franciscanes
es citen al santuari de Lluc
Era el dia 6 de Novembre del 1934; en plena tardor i atravessant les boires de les muntanyes de Lluc, arribaven tres Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia (Sor Francisca Cladera i Cladera, Sor Margalida Parets i Rado i Sor Miquela Arrom i Mut) per fer-hi estada. Les acompanyava  la Superiora General Sor Fermina Ferragut i duien al cor la missió que se les encarregava. La primera visita fou a la Mare de Déu que seria la dolça companyia per a cada Germana que el llarg de la vida de la Comunitat, quasi 84 anys, formaria part  de la fraternitat.

La missió era àrdua i complexa: primer de tot vetllar pel Santuari de la Moreneta i donar una mà en tot el possible als Missioners dels Sagrats Cors i a l’escolania dels Blauets. Després, rentar, estendre i planxar la roba de l’hostatgeria, alfabetitzar els infants de les possessions del voltant, tenir un petit dispensari  i atendre, en tot el necessari, als pelegrins que pujaven a peu necessitats d’acollida, cures i de l’afecte que sempre les Germanes els demostraren, portes i cor obert.

El dia 9 de juny del 1938 la Comunitat experimentà el gran goig d’acollir a Casa a l’Hoste diví: Jesús Sagramentat, dins la senzilla capella, començà a habitar a casa nostra.

Quan es compliren els 25 anys de la Fundació hi hagué Missa solemne a la basílica a la que assistí la gent de tota la rodalia. Les Germanes anaven gojoses. El P. Superior, Nicolau Bauzá, en el sermó, elogià la bona feina de la Comunitat  particularment la cura per la Moreneta. Fou una gran festa.

Quan la molta i dura feina de la bugada impedia a les Germanes de assistir als actes de pietat a la basílica, els suplien matinejant de valent i oint la Missa que un dels frares que també matinejava, anava al convent a celebrar per a elles.

El que es deia “costura” era un goig: els infants donaven alegria i treien de la monotonia el treball quotidià. Avui son adults que agraeixen haver après, amb les Germanes, a llegir i a escriure i a estimar el Bon Jesús i sa Mare.

Sempre se n’ha eduït l’hebdoma l’ornamentació de l’altar, la pulcritud  en la cura dels ornaments sagrats, l’afecte matern per els blauets, tan estimats i atesos amb tendresa, sobre tot quan, no fa molts d’anys, s’hi incorporaren les blauetes, qui trobaren en les Germanes molt del que havien deixat a casa! Gran goig el dia en què un grupet d’elles va rebre el sagrament del baptisme!!

Al llarg del quasi 84 anys les Germanes reberen a casa visites il·lustres, com  la del cardenal Josep Clement  Maurer, arquebisbe de  Sucre (Bolivia);  els successius bisbes de la Diòcesi de Mallorca fins a la de Mons. Teodor Úbeda amb la seva obertura i senzillesa, en visita pastoral, i els mateixos reis d’Espanya Joan Carles i Sofia. Però les visites diàries eren les dels pelegrins: ells sí que cada dia eren acollits amb deler i servicialitat per un peu torçut, unes bòfegues, fruits gens saborosos de la llarga caminada, un mal de cap imprevist... Ells, de manera particular, foren, al llarg de tots aquest anys, acollits amb tota dedicació i delicadesa.

Quantes persones, religioses i seglars han trobat acollida a ca ses monges bé per uns dies de descans o, principalment per una aturada-recés que els hi ajudés a retrobar-se amb sí mateixes i amb el Senyor guiades per la bondat i el somriure de la Mare... Moltes Germanes de la Congregació aprofitaren la disponibilitat de la Comunitat per practicar-hi exercissis espirituals sentint-se sempre ben a casa pròpia.

Celebracions extraordinàries foren el cinquantè i el setanta-cinquè aniversaris de la fundació; les solemnitats dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria; la de Nostre Pare Sant Francesc i altres. Han estat al llarg de tots aquest anys, com a alenades d’aire fresc que han ajudat a donar sentit a la quotidianitat, a vegades coberta de boires, de neu i de tempesta, baldament suposessin un afegitó a la feina per ornar la basílica de manera adient, posant amb gust estovalles bones a l’altar i rams de flors que han donat goig de veure.

L’apropament i afecte dels Missioners per a les Germanes sí que ha estat un estímul d’agrair. Com el de les Germanes envers d’ells. Tan intens, un i altre, com la pena que suposa el tancament de la nostra Comunitat sense altre motiu que el de la manca de vocacions.

Dia 5 dedesembre del 2015 el santuari
els va atorgar la distinció del "Blau d'Or"
Volem de tot cor entonar el nostre “Gràcies” a Déu per totes les vivències, experiències, alegries i dolors viscuts per les nostres Germanes  aquí, baix el redós de la MORENETA. La seva escalfor mai no els ha mancat. A més de les tres fundadores ja esmentades al començament, han viscut a la Comunitat: Sor Catalina Galí, Sor Francisca Amorós, Sor Antònia Santandreu, Sor María Díez, Sor María Pons, Sor Maria Canyelles, Sor Magdalena Coll, Sor Àngela Pasqual, Sor Fermina Ferragut (ex superiora general), Sor Gerònima del Sagrari, Sor Catalina Mestre, Sor Patrocinio Pérez-Juana, Sor Antònia Grimalt, Sor Llucia, Sor Catalina Munar, Sor Victòria, Sor Maria Amorós, Sor Joana Florit, Sor Agustína Díaz, Sor Aina Serra, Sor Isabel Serrano, Sor Maria Caritat Miquel, Sor María Balaguer, Sor Antònia Riera, Sor Joana Riutort, Sor Catalina Balaguer, Sor Francisca Santandreu, Sor Francisca Fornés, Sor Margalida Perelló, Sor Sebastiana Bonet, Sor Dolores Pradillo, Sor Maria Vich, Sor Pilar Pradillo, Sor Antònia Nicolau, Sor Magdalena Riutort, Sor Catalina Moragues, Sor Maria Genovard, Sor Miquela Cerdá, Sor Ángeles Huerta, Sor Maria Coll, Sor Catalina Company, Sor Joana Llabrés, Sor Antònia Castell, Sor Francisca Camps, Sor Margalida Bauzá, Sor Maria Tugores, Sor Joana Lladó, Sor Isabel Genovard, Sor Margalida Perelló, Sor Francisca Capó, Sor Maria Palou, Sor María Nebot, Sor Antònia Ramis, Sor Catalina Mestre, Sor Francisca Mir, Sor Coloma Alzina, Sor Antònia Ferragut, Sor Francisca Ramón, Sor Maciana Seguí, Sor Catalina Sastre, Sor Isabel Mª Bonnin, Sor Francisca Moragues, Sor Antònia Socíes, Sor Rosa Bonnín, Sor Magdalena Coll Bonafé, Sor Antònia Serra, Sor Eulalia Barber, Sor Joana Pasqual, Sor Francisca Ribot, Sor Margalida Amengual, Sor María Cabrer, Sor Margalida Ramón i Sor Piedad Pradillo. La majoria d’elles ja son al cel mentre les demés continuen el pelegrinatge per aquesta terra.

Que la Mare de Déu, que ens assenyala Jesús com a Camí, i la Paraula com a Llum, ens ajudi allà on ens trobem, ben segures que la seva mirada i el seu somriure arriben fins als confins del món. La seva imatge, present a tots els pobles de la nostra terra, amb la seva dolça mirada, ens ajudi a destriar la claror de la mirada de Déu.

Germanes Franciscanes
Filles de la Misericòrdia


Reproduim també un article del professor de l'Escolania, Sr. Joan Pons, publicat al "Diario de Mallorca" el dia 29 d'agost de l'amy 2017.

Las Hermanas de la Misericordia llegaron a Lluc el año 1934 para velar por el santuario y servir a los peregrinos y a quienes solicitaran su ayuda 

El próximo mes y justo después de las fiestas de la Diada, las religiosas Franciscanas dejarán definitivamente el Santuario de Lluc, ante la falta de vocaciones para poder atender la labor que venían realizando y quedarse reducida la comunidad. 

Las Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia han sido todo un referente para los habitantes no solo del nucleo de Lluc, durante los 83 años que han residido en el lugar, sino también para quienes antiguamente residían en las diferentes possessions de Escorca e incluso para los peregrinos que llamaban a sus puertas ante cualquier necesidad. 

Ello les ha motivado un gran aprecio. Antiguamente, cuándo la vida nada tenía que ver con la actual, y cuando apenas había medios para mandar recados, ca ses Monges era un punto de confianza para que los encargos que llegaban a Lluc, mediante el transporte público o cualquier otro medio, pudieran ser depositados. 

Durante décadas, el convento ha sido un punto de referencia para quienes accedían a Lluc. Allí uno encontraba siempre una atención especial en caso de enfermedad, o alguna caída cundo los peregrinos llegaban a Lluc a pie, ya que no existía atención sanitaria. 

Lluc, sin las religiosas, ya no será igual, lógicamente dejarán un vacío , pero sobre todo para los blauets y el Santuario ya que la labor que han realizado, era , y nunca mejor dicho, la de manos de monja: cuidando y mimando a los blauets, a sus sotanas azules y los roquets. Para muchos de los blauets que a lo largo de los años han residido en Lluc, ellas han sido sus segundas madres, atendiéndoles en caso de necesidad cuando uno caía enfermo o bien cuando por alguna necesidad debían lavarle la ropa o ayudar en alguna tarea doméstica. 

No cabe duda de que muchas cosas quedarán ya en el recuerdo respecto a la Escolanía y al Santuario ya que su labor era muy apreciada. Una curiosidad es que cuando se integraron niñas en la escolanía, ellas les abrieron las puertas para que pudieran hospedarse en el convento. 

La congregación religiosa femenina ha estado en Lluc desde noviembre de 1934. Fueron entonces tres las religiosas: Francisca Cladera, Margalida Parets y Miquela Arrom que subieron a Lluc para iniciar una doble labor: velar por el Santuario y servir a quienes solicitaban su ayuda. Ahora, después de años de prestar estos servicios, la comunidad religiosa se ve obligada a cerrar el convento integrándose en la comunidad de sa Pobla. 

La Congregación religiosa que nació en Pina (1856) fundada por los hermanos Ribas de Pina se ha extendido por diversas localidades isleñas de Mallorca y Menorca y en las últimas décadas ha traspasado las fronteras isleñas estableciéndose en la península y países americanos, con la finalidad de implantar el carisma de San Francisco de Asís.